ارتباط با ما گالری تصاویر انتشارات مقالات اخبار صفحه اصلي
سخن روز
  • گزارش ویژه به مناسبت 18 آذر، 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد

  • در آستانه روز جهانی مبارزه با فساد (18 آذر، 9 دسامبر) ، «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» با حضور سران سه قوه و مسئولان ارشد کشوری، فعالان بخش خصوصی، نخبگان علمی و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این نوشتار ویژه ، موضوع فساد اداری به صورت خاص مورد توجه و بررسی قرار می گیرد
  • لزوم اعتقاد قلبي مقامات ارشد نظام

  • در هر كشوري سند چشم انداز، بالاترين و مهمترين سند ملي تلقي مي شود و به همين علت معمولا كليه اسناد ملي به نحوي بايد بر اساس سند چشم انداز و به منظور دستيابي به فراز هاي آن تنظيم شوند.
آرشیو
رقبای منطقه چشم انداز 1404
1ترکیه
2افغانستان
3عربستان
yemenیمن
emirateامارات متحده عربی
آرشیو
خبر های خارجی
پایان نامه ها و گزارشات تحقيقاتي
آرشیو

مجموعه گزارشات و مقالات دکتر میرافضلی

به عنوان یک علاقه مند به موضوع توسعه کلان ظرف سالهای گذشته هر از چند گاه  در سایت شخصی خود یکی از شاخصهای توسعه را مورد بررسی قرار داده و سعی کرده ام در این بررسی ها ، موقعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشورهای منطقه چشم انداز 1404  و همچنین برخی از کشورهای پیشرفته در خصوص آن شاخص  تبیین کنم. آمار بازدید ها نشان می دهد که این گزارشات مورد توجه و استقبال نسبی علاقه مندان حوزه توسعه قرار گرفته و لذا با توجه به سنخیت و تجانس آن گزارشات با موضوع این سایت به لیست آنها در اینجا اشاره می کنم:

الف) شاخصهای جهانی توسعه:

- مقايسه شاخص اميد به زندگي هنگام تولد در جمعيت کلي کشور(Expectancy Life in total population at Birth time)  بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص اميد به زندگي در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2008

- مقايسه شاخص دسترسی به تسهیلات بهداشتی(Access to sanitation) بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز،10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر دسترسی به بهداشت در جهان در سال 2008 

- مقايسه درصد رشد جمعیت(Population growth rate) بين ايران و26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص درصد رشد جمعیت در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2010

- مقايسه میزان خام تولد به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص میزان تولد خالص یا خام در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2009

مقايسه میزان خام مرگ به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور(Crude Death Rate) بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص میزان  خالص یا خام  مرگ در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در دروه زمانی 2010-2005

مقايسه میزان مرگ و میر در حوادث جاده ای به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت کشور بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص میزان مرگ و میر در حوادث جاده ای در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2009

- میزان کاربران اینترنت در در منطقه چشم انداز 1404 سالهای 2009 و 2010

- مقايسه نرخ خالص مهاجرت به ازاء هر 1000 نفر بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2009

مقايسه تعداد خطوط تلفن مورد استفاده در ايران و کشورهای منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2005 و 2006

-مقايسه میزان دسترسی به دارو در سال 2001  (Drug Access) بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2001

-مقايسه شاخص میزان مرگ و میر کودکان (Infant mortality rate)بين ايران و 24 کشور منطقه چشم انداز،10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه،بدترين و بهترين کشور از نظر میزان مرگ و میر کودکان  در  منطقه چشم انداز 1404 و در جهان در سال 2005

مقايسه میزان خام تولد به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص اميد به زندگي در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2008

-مقايسه کشور ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر توجه به محیط زیست(سبز بودن) در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2008(The most Greenest Countries

-مقايسه میزان هزینه مصرف شده در موضوع سلامت برحسب  درصد تولید ناخالص داخلی    (Total Expenditure on Health as % ofGDP 2000-2005) بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر این شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2009

-مقایسه شاخص تولید ناخالص ملیGDP(Gross Domestic Product) فعلی و پیش بینی شده برای  ایران و کشورهای منطقه چشم انداز 1404 و کشورهای پیشرفته جهان بانضمام بهترین و بدترین کشور جهان از لحاظ این شاخص در سال 2005-2001

- مقایسه شاخص سرانه تولید ناخالص ملی(  Gross Domestic Product per capita ) فعلی و پیش بینی شده برای  ایران و کشورهای منطقه چشم انداز 1404 و کشورهای پیشرفته جهان بانضمام بهترین و بدترین کشور جهان از لحاظ این شاخص در سال 2005-2001

- شاخص جهانی گرسنگی (Global Hunger Index)  بين ايران و کشورهای منطقه چشم انداز 1404 و برخی کشورهای منتخب ، بدترين و بهترين کشور از نظر این شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در دوره زمانی 2010-2005

مقايسه شکاف جنسیتی در سال 2008  بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2008

- مقايسه میزان شیوع چاقی به ازای هر یکصد نفر جمعیت کشور بين ايران و  کشورهای  منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر میزان چاقی در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2010

- مقايسه درصد کودکان یک ساله واکسینه علیه سل در سال 2002 (%immunized 1-year-old children) بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2002

- مقايسه میزان شیوع دیابت به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر میزان دیابت در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2010

- مقايسه ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر وضعیت سیستم بهداشتی در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2009

- مقايسه درصد پیشگیری از بارداری( Contraceptive Prevalence Rate) بين ايران و  کشورهای منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص درصد پیشگیری از بارداری در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در دوره زمانی 2000-1995

- مقایسه شاخص تولید ناخالص ملیGDP(Gross Domestic Product) بین ایران و کشورهای منطقه چشم انداز 1404 و کشورهای پیشرفته جهان بانضمام بهترین و بدترین کشور جهان از لحاظ این شاخص در سال 2005-2001

- مقايسه شاخص دسترسی به تسهیلات بهداشتی(Access to sanitation) بين ايران و 24 کشور منطقه چشم انداز،10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه،بدترين و بهترين کشور از نظر دسترسی به بهداشت در جهان در سال 2008

- مقايسه تعداد تراکتورهای مورد استفاده در صنعت کشاورزی در ايران و کشورهای منطقه چشم انداز و همچنین مقایسه آن با 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه بانضمام  بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2003

- مقايسه میزان تولید ذرت در ايران و کشورهای منطقه چشم انداز و همچنین مقایسه آن با 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه بانضمام  بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2003

-  مقايسه میزان تولید برنج در ايران و کشورهای منطقه چشم انداز و همچنین مقایسه آن با 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه بانضمام  بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2003

- مقايسه میزان سطح زیر کشت، تولید گندم و بهره وری در این تولید در ايران و کشورهای منطقه چشم انداز و همچنین مقایسه آن با 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه بانضمام  بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2003

ب)همه رقبا را جدی بگیریم:تحلیل زیر ساختهای تکنولوژیک کشور امارات متحده عربی

یکی از مقالات محبوب من در سالهای گذشته این مقاله بود که از آن کپی های محدودی برای برخی مقامات فرستاده شد. در اینجا به متن این مقاله اشاره می کنم

معرفی رقبای منطقه چشم انداز 1404-امارات متحده عربی

امارات-مقدمه

مختصات جغرافیایی امارات متحده عربی

وضعيت سياسي امارات

محمد بن راشد آل مكتوم

شركت دبي هولدينگ (Dubai Holding )

بورس دبي

مرکز امور بین المللی دبیDubai International Capital - DIC

تکامTECOM

سازمان دانش و توسعه منابع انسانیKnowledge and Human Development Authority (KHDA) امارات

 پارك تحقيق و بيوتكنولوژي دبي Dubai Biotechnology and Research Park- DuBiotech

مجتمع تحقيقاتي نوکلئوتيد (Nucleotide Complex)

گروه سرمايه گذاري اقتصادي بورس دبي DHCOG

 دهكده دانش دبي(DKV)

شهر رسانه اي دبيDubai Media City (DMC)

شهر اينترنتي دبيDubai Internet City (DIC)

 شهر استوديويي دبيDubai studio city (DSC )

 انستيتو تکنولوژي دبي(DIT)

 شهرك انسان دوستي دبي

 شهرك صنعتي دبي(DI)

 مركز تعالي ،تحقيق و آموزش( CERT)

 گزارش شاخصهای مهم اقتصادی ایران در سال 2011 از دید صندوق بین المللی پول

پارك فناوري سيليكون اواسيس( Silicon Oasis)

 پارك فناوري سيليكون اواسيس ( Silicon Oasis)

همکاري امامرات متحده عربی با آمريکا در تحريم ايران

كانال عربي( ARABIAN CANAL )

ارسال ماهواره های تحقيقاتي به فضا

دبي لند( DUBAILAND )

 تطویرTATWEER

متن مصاحبه آقاي بن راشد با شبكهCBS امريكا

پروژه آموزشIT (ITPE) در دبی

برج خلیفه یا برج دبی

نمایشگاه هوایی دبیDubai Air show

پروژه آموزشIT (ITPE) در دبی

برج خلیفه یا برج دبی

نمایشگاه هوایی دبیDubai Air show

امارات- برنامه استراتژيک دبی برای سال 2015

آدرس سایتها و مراکز رسمی کشور امارات متحده عربی

وضعيت آموزش عالي در امارات

نمايشگاه بين المللي صنعت كامپيوتر و IT GITEX در امارات

وضعيت آموزش عالي در امارات

بازار بيمه در امارات

نخستین شهر سبز جهان در امارات

جزاير مصنوعي امارات

مردان كليدي امارات

علل رشد و توسعه امارات و بالاخص دبی در چند جمله

يش بيني رشد و توسعه در کشور امارات

 چهره ایران در گزارشات جهانی

چهره ايران در گزارش سال 2010 سازمان جهاني بهداشت در خصوص وضعيت مواد مخدر و جرايم مرتبط با آن

جایگاه ایران در بین برترین اقتصادهای جهان از نظر مجمع جهانی اقتصاد در سال 11-2010(The Global Competitiveness Report ) با توجهی به منطقه چشم انداز 1404

گزارش عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مختلف در سال 1389

وضعیت شاخصهای توسعه در ایران در سالهای 2007،2008 و 2009(گزارش کامل بانک جهانی)

تصویر ایران در گزارش سال 2010 بانک جهانی(World Development Indicators 2010)

وضعیت فقر درایران و جهان از بعد بین المللی(Poverty rates at international poverty lines)در حد فاصل 1981 تا 2005 بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی

وضعیت فقر درایران و جهان(Poverty rates at national poverty lines)در حد فاصل 1981 تا 2005 بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی از بعد ملی

ترافیک و ازدحام جمعیت در خیابانهاTraffic and congestion در سال 2007 بر طبق گزارش بانک جهانی

وضعیت واردات محصولات مختلف به ایران در سال 2010 بر اساس گزارش بانک جهانی

وضعیت تغذیه و سوء تغذیه در ایران و کشورهای منطقه چشم انداز 1404 و دیگر کشورهای جهان بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی

تحليل برنامه هاي استراتژيک دانشگاه ها و مراکز تحقيقات علوم پزشکي کشور

وضعیت صادرات کالا و محصولات تولیدی ایران(merchandise exports) در سال 2008 بر اساس گزارش بانک جهانی

برون ده اقتصاد ایران و کشورهای جهان در سال بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی

وضعیت بهداشت و باروری بانوان ایران(Reproductive health)بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی

وضعیت شاخصهای علم و فناوری(science & Technology) در ایران در سال 2010 نسبت به کشورهای جهان و منطقه چشم انداز

وضعیت واردات خدمات فنی و مهندسی در سال 2008 در ایران و کشورهای جهان بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی

ده کشور برتر از نظر رشد صادرات خدمات بازرگانی در سال 2008

وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران و دیگر کشورهای جهان بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی

کارایی نظام آموزش ابتدایی ایران(Education efficiency) بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی

درصد باسوادی در ایران و کشورهای مختلف جهان(Education Completion & Outcomes )بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2010

پوشش برنامه های پیشگیری از بیماریها در کشورهای مختلف جهان بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2010Disease-prevention-coverage

توزیع درآمد در کشورهای مختلف جهان بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2010Distribution of income or Consumption

شرحی مختصر در باره شاخصهای جهانی توسعه 2010

ابرسازمانهاResearch councils

تحليل برنامه هاي استراتژيک دانشگاه ها و مراکز تحقيقات علوم پزشکي کشور

ابرسازمانهاResearch councils

رشد تعداد مقالات بیومدیکال در ده ساله اخیر(2009-2000)

نتیجه رتبه بندی دانشگا ه های جهان به وسیله شانگهای 2010

خلاصه مقاله تحلیل برنامه استراتژیک دانشگاهها و مراکز علوم پزشکی کشور

معیارهای رتبه بندی شانگهای و وزن هر شاخص در سال 2006

نحوه سطح بندي دانشگاهها ومراكزتحقيقاتي

رتبه بندی دانشگاههای شرق آسیا در سال 2000

اهم بيانات مقام معظم رهبري پيرامون توجه به تحقيقات و نقشه جامع علمی در سالهای مختلف

محققين داراي مقالات پر ارجاع

هفت خطاي مرگبار استراتژيک

جستجو

  جستجو
توسعه کلان و چشم انداز
خميني از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
خامنه اي از ديدگاه مقام معظم رهبري
رفسنجاني از ديدگاه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 از ديدگاه روساي جمهور
اسناد توسعه
آرشیو
لينك هاي مفيد

آرشیو
خبرهای اختصاصی چشم انداز

آرشیو
گزارشات جهانی و رتبه بندی ها

ادامه مطالب
  صفحه اصلی اخبار اسناد ملی گزارشات نقشه سایت در باره ما  
 
 
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آن محفوظ می باشد.
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون