ارتباط با ما گالری تصاویر انتشارات مقالات اخبار صفحه اصلي
سخن روز
  • لزوم اعتقاد قلبي مقامات ارشد نظام

  • در هر كشوري سند چشم انداز، بالاترين و مهمترين سند ملي تلقي مي شود و به همين علت معمولا كليه اسناد ملي به نحوي بايد بر اساس سند چشم انداز و به منظور دستيابي به فراز هاي آن تنظيم شوند.
آرشیو
رقبای منطقه چشم انداز 1404
1ترکیه
2افغانستان
3عربستان
yemenیمن
emirateامارات متحده عربی
آرشیو
پایان نامه ها و گزارشات تحقيقاتي
آرشیو
687676 تاریخ : 1393/09/04 - ساعت : 13:46
بررسی مقایسه ای عوامل موثر در آینده مدیریت علم و فناوری ایران تا افق 1404 از دیدگاه متخصصان و سیاست گذاران


6786786 تاریخ : 1393/09/04 - ساعت : 13:38
پایان نامه: طراحی مدل شبکه ای مولفه های فرهنگی اجتماعی انتفقال فناوری در افق جمهوری اسلامی ایران 1404
در این مطالعه شاخصه¬ها و مولفه¬های مورد استفاده در این پژوهش، از شاخصه¬های مصوب بالادستی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی و پیوست فرهنگی به دست آمده و پس از جمع¬بندی نظرات خبرگان در مورد میزان تاثیر هر یک از این شاخصه¬ها، مواردی که اهمیت بالاتری داشتند شناسایی شدند و پس از مقایسات زوجی، نتایج نهایی حاصل گردید. در رتبه-بندی نهایی شاخصه¬ها با مدل شبکه¬ای موارد اخلاق، هویت و استقلال، و از بین مولفه¬ها موارد روابط فرهنگی، نگرش نسبت به شرایط زندگی در ایران و احساس تعلق به فرهنگ و روش

457567567 تاریخ : 1393/09/04 - ساعت : 13:28
پایان نامه: تاثیر عوامل واگرایی بر دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران در قبال عربستان سعودی
جمهوری اسلامی ایران بر اساس اسنادی چون سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز افق 1404 ه.ش تلاش دارد تا با کمک دیگر کشور های منطقه همچون عربستان سعودی امنیت خاورمیانه را تامین نموده و به عنوان قدرت برتر منطقه تبدیل شود. از اینرو، شناخت کامل عوامل واگرا در بین روابط دو کشور ج.ا.ایران و عربستان ما را در انتخاب راهکارهای میان مدت برای رسیدن به یک دیپلماسی دفاعی بلند مدت در راستای چشم انداز 1404 ه.ش از اهمیت بسزایی برخوردار است . لذا، در این نوشتار ضمن اشاره به بستر های همگرایی به بررسی عوامل واگرایی در

53453463 تاریخ : 1393/09/04 - ساعت : 11:45
پایان نامه: بررسی مبانی حقوقی تدوین سند چشم انداز ایران 1404 با تاکید بر حقوق شهروندی
در سند چشم انداز ایران 1404 که مبین و ترسیم کننده آینده کشور است به حقوق اجتماعی سیاسی، اقتصادی، رفاه اجتماعی تأکید شده است و لذا مطابق سند،‌ جامعه‌ای توسعه یافته باید متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی حرکت کند و با اتکا بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی و با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع حفظ کرامت و حقوق انسانها، بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی را می‌توان از فاکتورهای اساسی سند متذکر شد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق .

توسعه تاریخ : 1393/09/04 - ساعت : 11:38
پایان نامه: نظام ترویج کشاورزی ایران: وضعیت کنونی و اینده نگاری
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی وضعیت کنونی نظام ترویج کشاورزی ایران و آینده نگاری آن برای افق 1404 شمسی در قالب تدوین سند چشم انداز است. از این رو، این تحقیق در قالب سه مرحله به بررسی وضعیت کنونی نظام ترویج کشاورزی ایران، شناسایی عوامل درون و برون بخشی تأثیرگذار بر نظام ترویج کشاورزی ایران تا افق 1404 و تدوین سند چشم¬انداز آن برای افق 1404 پرداخت. در مرحله اول این تحقیق از ابزار پرسشنامه و نظرخواهی از مدیران هماهنگی ترویج استان ها و روسای ترویج شهرستان ها استفاده گردید.

53453463 تاریخ : 1393/09/04 - ساعت : 11:29
پایان نامه:بررسی تحقق سیاست های اتخاد شده در پنج سال اول سند چشم انداز 20 ساله برپایه شاخصهای سیاسی و اقتصادی
این پژوهش یکی از اهداف مهم سند چشم انداز که دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران تا افق 1404 به آنها دست خواهد مورد بررسی قرار می دهد. ارزیابی میزان پیشرفت سند چشم انداز از طریق ابزارها و روش علمی و اقتصادی که میزان پیشرفت اقتصادی کشور برای دستیابی به هدف توسعه مبرهن گردیده از اهداف اصلی این پژوهش می باشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی . 1390 . پایان نامه کارشناسی ارشد - علوم انسانی > استاد راهنما: جهانبخش ایزدی | استاد مشاور

568678 تاریخ : 1393/09/04 - ساعت : 11:24
پایان نامه:بررسی چالشها و موانع اجرای موثر قانون رقابت در ایران و اهمیت آن در تحقق سند چشم‌انداز ایران 1404
این پایان نامه باعنوان «بررسی چالش ها وموانع اجرای موثرقانون رقابت درایران واهمیت آن درتحقق سند چشم انداز ایران 1404»به دنبال تجزیه وتحلیل نظام حقوقی ایران بوده ودرآن راستا تلاش ها متمرکز شد تا دوموضوع مهم رقابت وانحصار ودریک کلام نحوه مداخلات دولت دربازار ،اهداف ،جایگاه وچالش های فراوان در جریان تصویب واجرای مقررات وقواعد حقوق دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق . 1389 . کارشناسی ارشد، علوم انسانی > حقوق -استاد راهنما: جناب آقای دکتر رضا طجرلو | استاد مشاور: | دانشجو: منصور خدایاری

678678678 تاریخ : 1393/09/02 - ساعت : 14:53
ارائه ی یک مدل دینامیک برای تدوین سیاست های صنعت گاز ایران تا افق چشم انداز 1404
پایان نامه تحصیلی: در این پایان نامه یک مدل دینامیکی برای صنعت گاز ایران بر اساس رهیافت پویایی شناسی سیستم طراحی شده است. مدل حاضر دارای سه زیر بخش اکتشاف، تولید و مصرف، تقاضا می باشد. شبیه سازی این مدل طی سالهای 1389-1404 صورت گرفته است.پایان نامه . دانشگاه شیراز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی . 1391 . پایان نامه کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی > استاد راهنما: علی حسین صمدی | استاد مشاور: رضا اکبریان . علی نقی مصلح شیرازی | دانشجو: شهرام عیدی زاده

7897897 تاریخ : 1393/09/02 - ساعت : 14:38
پایان نامه تحصیلی: بررسی‌نظام‌برنامه‌ریزی‌شهرومنطقه‌درافق‌چشم‌انداز(1404)ایران‌اسلامی(با‌ تأکید بردومفهوم‌ هویّت‌ و مشارکت)
سند چشم‌انداز کشورمان، ایران اسلامی، در راستای تحقق قانون‌اساسی ابلاغ شده و با توجه به اینکه اسلامیت و جمهوریت در تدوین قانون اساسی و در تاسیس نظام جمهوری اسلامی دو رکن اساسی بودهاند بنابراین در کلیه عرصه‌های برنامه‌ریزی کشور دو مولفه مردم‌سالاری و دین‌محوری اصل خواهد بود . در نظام برنامه‌ریزی معطوف به شهر ومنطقه، متناظر دو مولفه یادشده از نظر مفهومی؛ واژه‌های مشارکت(مردمی) و هویت(دینی) قرار می‌گیرد و از آنجا که سیاست‌های‌ کلی به عنوان راهبردهای کلان برای تحقق چشم‌انداز است در نتیجه برای بررسی ن

5576868 تاریخ : 1393/08/26 - ساعت : 10:58
رتبه ایران در میان کشورهای جهان و منطقه چشم انداز 1404 در شاخص «رفاه»
موسسه معتبر "لگاتوم" انگلستان، فهرست سال 2014 میزان رفاه اجتماعی در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد. در اين رتبه بندي کشورهای نروژ، سوئیس، نیوزلند و دانمارک در مكان اول تا چهارم قرار گرفتند. در این لیست نام ۱۴۲ کشور به چشم می خورد که کشورهای چاد و جمهوری آفریقای مرکزی به طور مشترک در رتبه آخر قرار دارند و ایران در رتبه ۱۰۷!!!


آرشیو اخبار
جستجو

  جستجو
توسعه کلان و چشم انداز
خميني از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
خامنه اي از ديدگاه مقام معظم رهبري
رفسنجاني از ديدگاه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 از ديدگاه روساي جمهور
اسناد توسعه
آرشیو
لينك هاي مفيد

آرشیو
گزارشات جهانی و رتبه بندی ها

ادامه مطالب
عکس های تصادفی
  صفحه اصلی اخبار اسناد ملی گزارشات نقشه سایت در باره ما  
 
 
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آن محفوظ می باشد.
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون